Miljø

Vores arbejde med miljø og bæredygtighed tager udgangspunkt i vores ISO 14001:2015-certificering samt FN’s 17 verdensmål, hvor vi især kigger på tre af dem: Verdensmål miljø

Nr. 7: Bæredygtig energi

I henhold til stk. 7.2: “Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.”https://www.verdensmaalene.dk/maal/7

Nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

I henhold til stk. 12.4: “(..)skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer” – https://www.verdensmaalene.dk/maal/12

Nr. 13: Klimaindsats

I henhold til stk. 13.2.1: “(..)der har meddelt en etablering eller igangsætning af en integreret politik/strategi/plan, der øger deres evne til at tilpasse sig de negative virkninger af klimaforandringerne og som fremmer modstandsdygtighed overfor klimaændringer” – https://www.verdensmaalene.dk/maal/13

Certificeringen kan ses vedhæftet nederst på denne side.

Miljømål og handlingsplaner

Hos Jongshøj Maskiner bestræber vi os hele tiden på at optimere og forbedre os i henhold til miljø, således vi konstant udvikler vores miljøledelsessystem. Vi kaster os ikke hovedløst ud i nogle beslutninger uden først at have overvejet eventuelle miljøkonsekvenser og -risici. I den anledning har vi opsat nogle miljømål med dertilhørende handlingsplaner.

Vi vil…

 • Optimere brugen af grøn strøm, inden udgangen af 2024
 • Øge salget af miljøvenlige produkter yderligere i fremtiden
 • Have leverandører med gode miljøprofiler

Hvordan har vi allerede arbejdet for miljøet?

Hos Jongshøj Maskiner har vi allerede implementeret en del miljøtiltag, så vi klimaneutraliseres så meget som muligt.


  • Vi genbruger alt emballage fra vores leverandører, når vi sender pakker til vores kunder. Dermed opnår vi både en økonomisk fortjeneste og undgår ressourcespild

  • Vi har etableret tre miljørum, som skal sikre at vores affald og kemi sorteres og bortskaffes korrekt

  • Vi har udskiftet det konventionelle lys i butikken til LED-belysning for mindre energiforbrug

  • Vi har lyssensorer i lagerhallen, således vi mindsker energiforbruget

  • Vi koordinerer vores kørsel ud af virksomheden via planlægningsværktøjet: servicestyring

  • Vi sælger miljøvenligt benzin, som vi ligeledes påfylder alle maskiner solgt i butikken

  • Vi har et stort udvalg af miljøvenlige produkter i form af batteriprodukter

Miljøpolitik

Jongshøj Maskiner vil i samarbejde med kunder og leverandører tage ansvar for løbende reduktion
af vores miljøpåvirkninger til gavn for lokalsamfundet og som et bidrag til den globale indsats på miljøområdet.

Vi integrerer miljøarbejdet i virksomhedens daglige drift, hvor vi via registrering og analyser
overvåger, forebygger og skaber forbedringer af vores miljøforhold og vores miljøledelsessystem.

Vi forpligter os til at overholde lovkrav og andre krav, som vi finder anvendelige for vores interessenter.
Vi forpligter os samtidig til at beskytte miljøet i alle aspekter af vores driftsaktiviteter.

Miljøpolitikken er implementeret via vores miljøledelsessystem, vores miljømål og vores ansatte.
Vi vil kontinuerligt sikre, at miljøarbejdet til stadighed har det krævede fokus, og at der er afsat de
nødvendige ressourcer til vores miljøarbejde.

Henrik Jongshøj Jensen
Ejer og daglig leder

ISO 14001 Certifikat